Alternate Text

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η OnLine Data, μέσω της πρωτοπόρας δημιουργίας της Διεύθυνσης Επιχειρηματικών Ευκαιριών, προσφέρει υπηρεσίες για την αναζήτηση ευκαιριών και την εκπόνηση μελετών, με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και την παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων. 

Η εμπειρία ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας και της καινοτομίας καθώς και την είσοδο τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Η Διεύθυνση Επιχειρηματικών Ευκαιριών ασχολείται με δράσεις όπως:

 • Καθορισμός στρατηγικού σχεδιασμού
 • Εκπόνηση σχεδίων δράσης εκσυγχρονισμού
 • Εκπόνηση σχεδίων δράσης (Action Plans)
 • Καθορισμός επιχειρησιακού σχεδιασμού
 • Υλοποίηση τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
 • Στρατηγική ανάπτυξη και καθορισμός αξόνων δράσης
 • Ανάλυση σχεδίων δράσης και ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων
 • Σχεδίαση δράσεων ευαισθητοποίησης τοπικών πληθυσμών
 • Ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων